Ankara 3 Şubesi

Şiddete karşı yasal düzenleme çağrısı

Şiddete karşı yasal düzenleme çağrısı

EBS Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Zahit Şahin, eğitimcilerin maruz kaldığı şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğini belirterek “Şiddetin önlenebilmesi için bir an önce öğretmenlik meslek kanunu hazırlanmalı” çağrısında bulundu.

Eğitim- Bir- Sen (EBS) Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Zahit Şahin, eğitimciye uygulanan şiddette çözümün ertelenmemesi ve mesleklerinin daha fazla örselenmemesi için bir basın açıklaması yaptı. Şahin, eğitimciye uygulanan şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğini bu yüzden eğitimciyi koruyacak, itibarını artıracak meslek kanununa büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılan açıklamada “Eğitimciye şiddete dur de” yazılı pankartlar açıldı. 

ŞİDDETE ÇÖZÜM ARTIK ERTELENMESİN

Şahin, eğitimciler olarak seslerinin duyulmasını, mesajlarının dikkate alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini ve mesleklerinin daha fazla örselenmemesini istediklerini vurguladı. “Şiddet, her geçen gün sayı olarak da yoğunluk olarak da artıyor, farklı faillerle yeni kulvarlar buluyor, en uzağında olması gereken yerlere bile giriyor; toplumsal bağlarımızı çözüyor, geleceğimizi karartıyor” diyen Şahin, “Toplumsal değerlerimiz erozyona uğruyor, insana saygı azalıyor, hürmet yerini şiddete bırakıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor” dedi.

TOPLUMSAL BİR SORUN HALİNE GELDİ

“Eylül 2017’den bugüne resmî eğitim kurumlarında 94 öğretmen ve eğitim çalışanı değişen tür ve düzeyde şiddet içerikli eyleme maruz kalmıştır. Şiddet eylemlerinin yüzde 78’i adli soruşturmaya konu edilmiştir” diyen Şahin,  “Bu eylemlerin yüzde 58’inin adli soruşturma ve kovuşturma süreci devam etmektedir. Sadece üç vakada tutuklama kararı verilerek sanık/sanıklar tutuklu yargılanmıştır. Sonuçlanan kamu davalarında sadece 5 vakada mahkûmiyet kararı verilmiş, tamamında adli para cezasına hükmedilmiştir. Araştırma bulguları, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin, bireysel eylemler olmaktan çıkıp yaygın bir sorun hâline geldiğini ortaya koymaktadır. Eğitim çalışanlarına yönelen şiddetin genel ve yaygın bir görünüm arz etmesi, psikolojik ve sosyolojik kökenleri olan toplumsal bir sorun hâline geldiğini göstermektedir.”

MESLEK KANUNUNA İHTİYAÇ VAR

“Şiddeti önleyecek önemli bir aktör olması gereken eğitimciler bugün maalesef şiddetin mağduru durumuna gelmiştir. Eğitimcinin itibarını daha da artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirleri artık almak zorundayız. İşte tam da burada meslek kanununa ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu açığa çıkmaktadır. Eğitimci, şiddete karşı yasal güvenceyle korunan, kendisi bizzat şiddeti önleyen; eğitim ise şiddeti ortadan kaldıran bir enstrüman olmalıdır.”

HERKES SORUMLU DAVRANMALI

“Başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün eğitim camiası, siyasiler, mülki idareler, aydınlar, gazeteciler, aileler bu konuda büyük bir aile olduğumuz şuuru ve duyarlılığı ile sorumlu davranmalıdır. Herkesi ilgilendiren, herkesin ilgili olduğu bir meselede, toplumsal duyarlılık bilinci ve farkındalık oluşturmak için herkesin yapacağı bir şey mutlaka vardır, olmalıdır.” 

CAYDIRICI DEĞİL

“Mevcut düzenlemelerin caydırıcı olmadığı, bilakis şiddeti beslediği artık görülmelidir. Sorun üreten bir sistem çare olamaz. Yapılması gereken, medeniyet değerlerimizi merkeze alan bir kültür seferberliğine ve eğitim programına geçmektir. Şu da bilinmelidir ki bir tek sebebi ve kaynağı olmayan şiddet, ancak topyekûn bir duyarlılık ve bilinçle önlenebilir.”

İTİBAR KAZANDIRILMALI

“Öğretmenlik mesleğine itibar kazandırılmalı, eğitim çalışanlarımız saldırılara açık, korumasız, korunaksız, güvensiz bırakılmamalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu, bu hususta göz önünde bulundurularak hazırlanmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu.

 

Emrah Özcan/ILKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

Kaynak: Şiddete karşı yasal düzenleme çağrısı